Onze organisatie is als een fabriek; we maken aan de lopende band voedselbossen. Hoe meer hoe beter.
(en verder hebben we niks met dampende, luidruchtige fabrieken.)
Onze organisatie is als een fabriek; we maken aan de lopende band voedselbossen. Hoe meer hoe beter.
(en verder hebben we niks met dampende, luidruchtige fabrieken.)

NATUURINCLUSIEF

Complexe agroforestry-systemen bieden een integrale oplossing voor vele actuele vraagstukken in Nederland, in Europa, in de hele wereld eigenlijk. Met de ontwikkeling van deze waardevolle ecosystemen verhoog je de biodiversiteit, ontwikkel je een gezonde bodem met een hoog watervasthoudend vermogen, produceer je eerlijke voeding, wordt CO2 opgeslagen en bouw je mee aan een nieuwe natuurzame toekomst.

Agroforestry heeft de potentie om op de meest natuurlijke manier en op grote schaal gezond voedsel te produceren. Een complex agroforestry-systeem zoals een voedselbos is de meest pure vorm van natuurinclusieve landbouw. Het is uitstekend te combineren met andere vormen van ondernemerschap.

AGROFORESTRY

De verschijningsvormen van agroforestry zijn erg divers en variëren van struiken als voederboom voor vee op grasland tot een complex voedselbos. Internationaal wordt agroforestry vaak aangeduid als een verzamelnaam voor landbouwsystemen waarin bewust houtigen (bomen en struiken) gecombineerd worden met andere landbouwgewassen of veeteelt op hetzelfde stuk land. Dit wordt gedaan vanwege de ecologische en economische voordelen. In Nederland vallen voedselbossen ook onder de definitie van agroforestry. 
→ agroforestrynetwerk.nl

VOEDSELBOS

Een voedselbos heeft een vegetatielaag met hoge kruinbomen, minimaal drie andere vegetatielagen, een rijk bosbodemleven en een robuuste omvang. Het herbergt een rijkgeschakeerde biodiversiteit. Een voedselbos is een systeem zonder veeteelt en met alleen meerjarige gewassen. 
greendealvoedselbossen.nl

Wij geloven in een nieuwe groene toekomst.

Een toekomst waarin landbouw en natuur hand in hand gaan.